WELKOM BIJ DE HAAGSE CURSUS ECHOCARDIOGRAFIE

De afdeling Cardiologie van het Hartcentrum HagaZiekenhuis organiseert op 3 en 4 februari 2022 voor de 28ste keer de Haagse Cursus Echocardiografie. Dit jaarlijks terugkerende symposium is een gerenommeerde nationale bij- en nascholing voor uitsluitend cardiologen en cardiologen in opleiding. Dit geaccrediteerde (NVVC) symposium wordt georganiseerd onder auspiciën van de Werkgroep Cardiale Beeldvorming. De opzet van het symposium is dezelfde als in de voorafgaande jaren: plenaire voordrachten door cardiologen die hun sporen in de echocardiografie hebben verdiend, afgewisseld met workshops, waarin interessante casuïstiek aan de deelnemers wordt gepresenteerd. Wegens Corona kunt u de echocursus dit jaar geheel (of gedeeltelijk) online danwel fysiek in Den Haag volgen. Bij inschrijving kunt u uw keuze kenbaar maken.
Voorafgaand aan de Haagse Cursus Echocardiografie zal voor de 4e keer de Haagse CT cursus worden georganiseerd. Deze cursus wordt niet online aangeboden.

DIRECT INSCHRIJVEN

PROGRAMMA ECHOCURSUS 2021

De Haagse Cursus Echocardiografie is een echocursus met plenaire presentaties en interactieve workshops waarin beelden uit de praktijk interactief besproken worden. Ook dit jaar zullen de twee cursusdagen als vanouds omlijst zijn met een gezellig samenzijn tijdens lunch, diner en ontbijt in de prachtige ambiance van het luxe Leonardo Royal Hotel Promenade te Den Haag.
Dit jaar wordt u ook de mogelijkheid geboden om de cursus geheel of gedeeltelijk online te volgen.

Klik hier voor het programma

CT-CURSUS

De afdeling Cardiologie van het HagaZiekenhuis bedrijft en ontwikkelt multi-modality cardiale imaging met de doelstelling de behandeling van de patiënt zo gunstig mogelijk te beïnvloeden. Er lopen verschillende onderzoekslijnen en alle beschikbare modaliteiten (MRI/CT/Echo/PET) worden op hoog niveau bedreven. Naast de cursus echocardiografie wordt vanuit de vakgroep Cardiologie daarom ook een jaarlijkse cardiale CT cursus georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie over de CT CURSUS

HAAGSE CURSUS ECHOCARDIOGRAFIE

Elke cursus worden er waardevolle klinische lezingen gegeven door cardiologen die hun sporen binnen de echocardiografie hebben verdiend. Hun presentaties zijn terug te zien via het menu: presentaties. U ziet dan de powerpoint presentaties met het begeleidende geluid van de cardioloog die de presentatie heeft gegeven. U kunt dus de presentaties terugzien of in uw eigen ziekenhuis de presentaties gebruiken voor opleidingsdoeleinden. Deze tool is mogelijk gemaakt door de sponsoren die hieronder met doorklikfunctie zijn afgebeeld. De meest recente jaargang van de Haagse Cursus Echocardiografie presentaties is alleen toegankelijk met de inlogcode van de hoofdsponsor: Pfizer. Alle voorgaande jaargangen zijn vrij toegankelijk.